de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Edukacja

Wydawnictwo "Szczeliniec"

Park Narodowy Gór Stołowych wydaje własny periodyk pt. "Szczeliniec". Pismo prezentuje artykuły naukowe i przeglądowe dotyczące głównie obszarów kredowych Europy Środkowej - ich geologii, geomorfologii, badań geodezyjnych, flory i fauny oraz szeroko rozumianej działalności kulturowej. Sygnalny numer czasopisma ukazał się w 1996r. i zawiera materiały z sympozjum naukowego "Środowisko Przyrodnicze Parku Narodowego Gór Stołowych". Materiały do publikacji można nadsyłać na adres Parku w formie:

Artykuły są recenzjowane. Czasopismo jest zarejestrowane w Bibliotece Narodowej w Warszawie w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych i oznaczone symbolem ISSN-1427-6712. Dostępne jest w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego i bibliotekach przyrodniczych uczelni Wrocławia oraz w Bibliotece Miejskiej w Kłodzku i Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.

W październiku 2006 r. Dyrekcja Parku Narodowego Gór Stołowych podjęła decyzję, o zmianie formy wydawnictwa "Szczeliniec". Kolejne wydania ukazywać się będą wyłącznie w postaci cyfrowej (jako pliki PDF) publikowane na stronie internetowej Parku.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z nowymi wskazówkami dla autorów.

Wskazówki dla autorów...

Prace należy przekazywać w postaci plików tekstowych (format *.rtf, *.odf, *.doc lub *.docx. Fotografie i schematy w postaci plików graficznych w formatach *.jpg, *.png lub *.tiff.

W nagłówkowej części pracy wymienić należy: imię i nazwisko autora (autorów), tytuł pracy w języku polskim i angielskim, skrócony tytuł pracy (żywa pagina), adres instytucji (ewentualnie także adres internetowy). Streszczenie artykułu konieczne jest również w języku angielskim. Cytując literaturę w tekście należy podać w nawiasie nazwisko autora i rok wydania pracy. Na końcu pracy, pod tytułem "literatura", należy umieścić ułożony alfabetycznie (wg nazwisk autorów) spis pozycji cytowanego piśmiennictwa. W ich opisie bibliograficznym należy uwzględnić w kolejności: nazwisko autora lub autorów z inicjałami imion, rok wydania, po kropce tytuł artykułu, książki lub opracowania, po kropce tytuł czasopisma lub serii wydawniczej. W przypadku książek po tytule należy podać wydawcę i miejsce wydania, a dla czasopism i serii wydawniczych numer rocznika, tomu lub woluminu i po dwukropku numerację stron cytowanych artykułów.

Materiały prosimy nadsyłać na adres:

Park Narodowy Gór Stołowych,
ul. Słoneczna 31
57 - 350 Kudowa Zdrój

z dopiskiem na kopercie "Szczeliniec".

tel.: 074/ 86-61-436
fax: 074/ 86-62-097

lub na adres internetowy parku - pngs@pngs.com.pl

Cyfrowe wersje wydawnictw PNGS w postaci plików *.pdf publikowane są w dziale Wydawnictwa.

Cyfrowe wersje archiwalnych numerów "Szczelińca"

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych