de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Edukacja

Rada Naukowa PNGS

Zgodnie z zapisami art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, Minister Środowiska powołał na pięcioletnią kadencję nowych członków Rady Raukowej Parku Narodowego Gór Stołowych.
Do zadań Rady Naukowej parku narodowego należy:

  1. ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;
  2. opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych;
  3. ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych;
  4. opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  5. przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego.

W skład rady naukowej wchodzą działający na rzecz ochrony przyrody przedstawiciele nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych.

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych