de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Edukacja

"Małe czy duże przyda się naturze"

logo Małe czy duże przyda się naturze

Strona główna projektu: www.ekodzieciaki.pl
"Małe czy duże przyda się naturze" - pod takim hasłem ruszył projekt Ministerstwa Środowiska promujący różnorodność biologiczną i działania na rzecz ekosystemów wśród dzieci, wychowawców przedszkoli i nauczycieli klas I - III szkół podstawowych.
Więcej informacji na temat projektu oraz scenariusze lekcyjne i zestawy zadań edukacyjnych dla dzieci znajdują się na stronie www.lekcjeznatury.pl
Zachęcamy do odwiedzenia tej strony i korzystania z zawartych na niej materiałów.


Program "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim"

logo UE, Euroregionu Glacensis i Programu Operacyjnego RP-CZ 2007-2013

Mikroprojekt "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

Dnia 14 czerwca 2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 odbyło się seminarium "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na Pograniczu Kłodzkim". W seminarium udział wzięło 30 osób, w tym 7 z Republiki Czeskiej i 23 z Polski.
Seminarium pozwoliło na zapoznanie się, nawiązanie kontaktów oraz wymianę doświadczeń w zakresie ochrony przyrody pomiędzy przedstawicielami gmin i samorządów oraz organizacji związanych z ochroną przyrody na Pograniczu Kłodzkim. Prelekcje przybliżyły zagadnienia związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną w Czechach Polakom oraz w Polsce Czechom. W trakcie sesji terenowej uczestnicy zapoznali się z walorami przyrodniczymi Parku Narodowego Gór Stołowych, zwiedzili i zdobyli najwyższy szczyt Gór Stołowych – Szczeliniec Wielki. Program seminarium.

W dniu dzisiejszym tj. 26.07.2013 uruchomiona została czeska wersja językowa strony internetowej Parku Narodowego Gór Stołowych. Tłumaczenie tekstu strony wykonane zostało w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

Dnia 9 sierpnia 2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 zakończono wymianę stanowisk edukacyjnych na ścieżce edukacyjnej "Płazy". treści tablic zostały przetłumaczone na język czeski, dzięki czemu możliwe stało się kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych z terenu całego Pogranicza Kłodzkiego.

Dnia 21 września 2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 odbyła się wycieczka dla nauczycieli pn. "Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna na Pograniczu Kłodzkim"do czeskiej części Gór Stołowych. Wycieczka pogłębiła wiedzę uczestników w zakresie znajomości regionu Gór Stołowych po czeskiej stronie Pogranicza oraz poszerzyła znajomość dotyczącą form ochrony przyrody w Czechach oraz działalności edukacyjnej CHKO Broumovsko. Program wycieczki.

Dnia 25.10.2013 roku w ramach realizacji mikroprojektu "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 wydano przewodnik dla dzieci po Parku Narodowym Gór Stołowych w języku czeskim "Zápisník objevitele Můj park - Moje krajina" w nakładzie 3500 egzemplarzy oraz zakładki edukacyjne w języku czeskim w nakładzie 3500 sztuk. Tłumaczenie treści na język czeski wykonano w ramach realizacji projektu. "Zápisník objevitele " Můj park - Moje krajina"" stanowi doskonałe narzędzie edukacji przyrodniczej i ekologicznej, wyjaśnione są w nim liczne pojęcia związane z ochroną przyrody oraz zachodzącymi w niej procesami, są to pojęcia uniwersalne i ponadgraniczne.Program "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."

Strona główna projektu    www.czymskorupka.pl
Park Narodowy Gór Stołowych w 2006 roku przystąpił do realizacji programu edukacji środowiskowejpn: "Czym skorupka za młodu nasiąknie... czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas".

Program został przygotowany i opracowany przez Gorczański Park Narodowy. Adresowany jest do nauczycieli i uczniów nauczania zintegrowanego. Obejmuje cykl 10 zajęć (głównie terenowych) w każdej z klas. Jego autorkami są: Mariola Stefanik i Krystyna Popko - Tomasiewicz.

w trakcie warsztatów           zajęcia terenowe

15 listopada odbyły się pierwsze warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli klas I - III, którzy biorą udział w programie. W tym dniu do dyrekcji PNGS przybyło 32 panie z 10 okolicznych szkół.

Spotkanie rozpoczęło się słowami dyr. Krzysztofa Baldego, który przywitał wszystkich i wyraził swoje zadowolenie ze współpracy PNGS i szkół. Podkreślił znaczenie takowej jako wkładu w edukację lokalnej społeczności.

zajęcia terenowe dla nauczycieli W promieniach jesiennego słońca wykonaliśmy kilka zadań: gier i zabaw do realizacji na zajęciach z uczniami (min. mapa dźwiękowa, mikrokosmos), ponieważ samodzielnie doświadczając własne odczucia przekazujemy uczniom, a przeżywając emocje stajemy się wrażliwi na otaczający nas świat i wszędobylskie elementy przyrody. Jest to zgodne z jednym z podstawowych celów programu: JESTEŚMY WRAŻLIWI!!!

Każda z uczestniczek została wyposażona w pakiet edukacyjny do realizacji programu z przewodnikami do ćwiczeń, kartami pracy i planszami demonstracyjnymi, płytami CD: z głosami płazów i ptaków; prezentacją programu.

W warsztatach uczestniczyły także autorki programu z GPN - wspierały nas swoim kilkuletnim doświadczeniem.


tekst: Dorota Duszyńska


15 lutego 2007 odbyły się zimowe warsztaty dla nauczycieli biorących udział w programie edukacyjnym "Czym Skorupka za młodu nasiąknie... czyli jak pokochać przyrodę, żeby ona pokochała nas".

Tematyka warsztatów była zimowa jednak pogoda typowo listopadowa więc zajęcia odbywały się w dyrekcji PNGS w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym.

Warsztaty dla nauczycieli           Warsztaty dla nauczycieli - w trakcie pracy

Rozpoczęliśmy od rozbudzenia własnej wrażliwości - i w ramach ćwiczeń "Otwieramy uszy, oczy, nosy, ręce...- poznajemy przyrodę wszystkimi zmysłami" każda z pań miała za zadanie odszukać przedmiot o określonej właściwości np. ostry, suchy itp.

Tym razem realizowane były zagadnienia z zakresu "Poznajemy i chronimy powietrze w naszej miejscowości" oraz "Jak różnorodny jest świat przyrody". Aby chronić trzeba było najpierw sprawdzić czy powietrze istnieje. Okazało się, że gdy wstawimy butelkę z balonikiem do gorącej wody powietrze ogrzewa się, wypełnia balonik i dzięki temu unosi się on do góry. Doświadczenie to pozwoliło nam jednogłośnie wysnuć wniosek - powietrze, choć go nie widać jest w butelce!!!

                Warsztaty dla nauczycieli - doświadczenia                           Warsztaty dla nauczycieli - doświadczenia - 2

Różnorodność świata przyrody obserwowaliśmy przyglądając się drzewom. Rozpoczęliśmy nasze obserwacje od ogólnego poznania wybranych gatunków drzew, aż po wnikliwy ogląd blizn i pączków liściowych.

W większości ćwiczeń pracowaliśmy w grupach, a każda z 5 grup miała swoją wyjątkową nazwę i nie mniej wyjątkowy okrzyk.

Frekwencja na warsztatach i zaangażowanie pań w realizację zadań jest doskonałym potwierdzeniem celowości programu i jego atrakcyjności.

Autor: Dorota Duszyńska


Zakończył się już cykl warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli, biorących udział w programie "Czym skorupka za młodu nasiąknie...".

10 maja 2007 roku odbyły się czwarte, ostatnie warsztaty z tej serii.

W trakcie warsztatów
Ich tematyka związana była z wiosną, łąką i ptasimi koncertami.

Rozpoczęliśmy od prezentacji 4 gatunków ptaków bardzo popularnych w okolicach Kudowy Zdr. Były to: pokrzewka czarnołbista, kos, zięba i rudzik. Poznaliśmy biologię życia tych ptaków, słuchaliśmy głosów z płyty zawartej w pakiecie. Jako utrwalenie zdobytej wiedzy wykonałyśmy rysunki, które można obejrzeć tutaj:

 

 

karta pracy karta pracy 2 karta pracy 3


Zajęcia terenowe

Po "ptasiej" części zajęć rozpoczęliśmy kolorową i pachnącą wiosennymi kwiatami partię programu. Majowa łąka kwieci się wieloma barwami. Wiele z kwiatów wtedy kwitnących to zioła wykorzystywane w codziennym życiu. I właśnie rozpoznawanie i odnajdywanie tych roślin było naszym zadaniem. Uczyliśmy się budowy kwiatów, tego jak wyglądają płatki korony u jaska rozłogowego, koniczyny łąkowej, przywrotnika pasterskiego czy trawy kupkówki pospolitej. Mówiliśmy skąd biorą się różnice w budowie kwiatów. Pytaliśmy się dlaczego jedne kwiaty mają delikatny, stonowany kolor, a inne są jaskrawe i intensywne. W odpowiedzi na te pytania określiliśmy jakie owady zapylają poszczególne gatunki roślin.

Warsztaty zakończyły się przy ognisku, gdzie podczas pieczenia kiełbasek dyskutowałyśmy nad dotychczas przeprowadzonymi zajęciami oraz nad realizacją programu w szkołach.

Do zobaczenia we wrześniu!!!

autor: Dorota Duszyńska


Od września 2007 roku program "Czym skorupka za młodu nasiąknie..." będzie realizowany w 10 szkołach.

Lista szkół biorących udział w programie:

  1. Szkoła Podstawowa w Chocieszowie
  2. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kudowie Zdr.
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Kudowie Zdr.
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa z Lewina Kłodzkiego
  5. Szkoła Podstawowa nr 2 w Polanicy Zdr.
  6. Szkoła Podstawowa w Radkowie
  7. Publiczna Szkoła Podstawowa ze Ścinawki Dolnej
  8. Szkoła Podstawowa w Ścinawce Średniej
  9. Szkoła Podstawowa w Szczytnej
  10. Szkoła Podstawowa w Wambierzycach

Programem objętych jest ok. 500 uczniów klas I-III.

Do zobaczenia we wrześniu 2007 - tym razem już w szkołach Ziemi Kłodzkiej.

Dorota Duszyńska

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych