de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Turystyka

Zasady wspinania się w piaskowcach Parku Narodowego Gór Stołowych (Hejszowiny)

Zarządzeniem nr 22/2020 z dnia 26 maja 2020 r. Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych wprowadził zasady wspinaczki w piaskowcach na obszarze Parku Narodowego Gór Stołowych.

Zarządzenie nr 22/2020 dot. Zasad wspinania w piaskowcach Parku Narodowego Gór Stołowych (Hejszowiny)

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 22/2020

Obszary dopuszczone do wspinaczki w Górach Stołowych

Na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych wspinaczka skałkowa dopuszczona została w miejscach wyznaczonych zarządzeniem nr 6/2023 w sprawie udostępniania i korzystania z zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych w Kudowie Zdroju. Miejsca te to:


Lokalizacja miejsc, o których mowa  powyżej  poprzez osoby chcące wykonywać  wspinaczkę następuje poprzez należytą staranność w odczytywaniu informacji udostępnionych na stronie www.pngs.com.pl, a także poprzez kontakt osobisty z pracownikami terenowymi Służby Parku.

Wprowadzona została opłata za przebywanie na obszarach udstępnionych do wspinaczki:

Powyższą opłatę zobowiązane są uiszczać zarówno osoby dokonujące wspinaczki jak również pozostałe osoby przebywające w rejonach wspinaczkowych PNGS.

Opłatę wnosić można przelewem na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego

nr konta: 30 1130 1033 0018 8170 0720 0004

Tytuł przelewu: "wspinaczka - opłata roczna za rok: (tu należy podać rok) dla (tu podać imię i nazwisko)" lub "wspinaczka - opłata jednodniowa za dzień: (tu należy podać datę) dla (tu podać imię i nazwisko)"


Obszary dopuszczone do wspinaczki przedstawia poniższa mapka (po kliknięciu mapy dostępna wersja w dużej rozdzielczości).

mapa obszarów wspinaczkowych

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych