de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Turystyka

Cennik opłat za udostępnianie Parku i korzystanie z zasobów przyrodniczych *)

W sezonie turystycznym 2023 obowiązują następujące ceny opłat za udostępnianie Parku i korzystanie z zasobów przyrodniczych PNGS:

Lp.

Wyszczególnienie

Opłata [zł]

brutto

VAT

netto

I. Wstęp na trasę turystyczną Szczeliniec Wielki 1)

1.

Bilet wstępu normalny

12,00

8%

11,11

2.

Bilet wstępu ulgowy 2)

6,00

8%

5,55

II. Wstęp na trasę turystyczną Błędne Skały 1)

1.

Bilet wstępu normalny

12,00

8%

11,11

2.

Bilet wstępu ulgowy 2)

6,00

8%

5,55

III. Wjazd na parking Błędne Skały

1.

Jednorazowy wjazd autokarem

70,00

23%

56,91

2.

Jednorazowy wjazd samochodem osobowym lub motocyklem

30,00

23%

24,39

3.

Jednorazowy wjazd samochodem osobowym, przewożącym osoby niepełnosprawne 3)

15,00

23%

12,20

IV. Wspinaczka skalna

1.

Roczne zezwolenie na przebywanie na obszarach
dopuszczonych do wspinaczki

30,00

23%

24,39

2.

Jednodniowe zezwolenie na przebywanie na obszarach dopuszczonych do wspinaczki

12,00

23%

9,75

V. Realizacja zdjęć filmowych (opłata za dzień zdjęciowy)

1.

Film edukacyjny 4) - zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych lub turystycznych

bez opłat

2.

Materiał filmowy wykorzystywany w serwisach informacyjnych – zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych lub turystycznych

bez opłat

3.

Film edukacyjny 4) - zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach edukacyjnych lub turystycznych

246,00

23%

200,00

4.

Film komercyjny, reklamowy - zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych lub turystycznych

6 150,00

23%

5 000,00

5.

Film komercyjny, reklamowy - zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach edukacyjnych lub turystycznych

7 380,00

23%

6 000,00

6.

Materiał filmowy wykorzystywany w programach rozrywkowych, filmach, serialach itp. - zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych lub turystycznych

1 230,00

23%

1 000,00

7.

Materiał filmowy wykorzystywany w programach rozrywkowych, filmach, serialach itp. - zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach edukacyjnych lub turystycznych

2 460,00

23%

2 000,00

8.

Materiał filmowy wykorzystywany w reportażach itp. zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych lub turystycznych

615,00

23%

500,00

9.

Materiał filmowy wykorzystywany w serwisach informacyjnych, reportażach itp. - zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach edukacyjnych lub turystycznych

1 230,00

23%

1 000,00

VI. Fotografowanie komercyjne, sesje modelingowe, reklamowe, prasowe itp. (opłata za dzień zdjęciowy)

1.

Zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach rekreacyjnych lub turystycznych

246,00

23%

200,00

2.

Zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach edukacyjnych lub turystycznych

492,00

23%

400,00

VII. Opłaty dodatkowe przy realizacji zdjęć filmowych lub fotografowaniu (opłata za dzień zdjęciowy)

1.

Użycie modeli latających (drony)

5 000,00

23%

4 065,00

2.

Użycie lotni, motolotni, śmigłowca itp.

30 750,00

23%

25 000,00

3.

Wprowadzenie zwierząt na plan (opłata za 1 sztukę za dzień zdjęciowy)

246,00

23%

200,00

4.

Kara finansowa za każdorazowe naruszenie ustawy o ochronie przyrody i zarządzeń Dyrektora PNGS

6 150,00

23%

5 000,00

VIII. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

1.

Jednodniowa opłata indywidualna od każdego uczestnika w limicie uczestników imprezy

3,00

23%

2,44

2.

Kara finansowa za każdorazowe naruszenie ustawy o ochronie przyrody i zarządzeń Dyrektora PNGS

6 150,00

23%

5 000,00

*) Wstęp do Parku Narodowego Gór Stołowych jest bezpłatny. Dyrektor Parku zastrzega sobie prawo do indywidualnego kształtowania opłat za udostępnianie i korzystanie z walorów przyrodniczych Parku w jednostkowych przypadkach.

Opłaty za korzystanie z tras turystycznych i zasobów przyrodniczych Parku Narodowego Gór Stołowych ustala się na podstawie art. 12 ust. 3 i 4 ustawowy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.).

1) Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego wstępu to:

 1. dzieci w wieku do 7 lat,
 2. osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
 3. uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego – na podstawie odrębnego Zarządzenia Dyrektora Parku,
 4. mieszkańcy gmin leżących w obrębie Parku i przylegających do niego: Kudowa-Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna oraz Radków,
 5. przewodnicy górscy z uprawnieniami na Sudety, posiadający aktualne uprawnienia, za okazaniem legitymacji przewodnika górskiego i aktualnego identyfikatora,
 6. pracownicy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe i parków narodowych za okazaniem legitymacji służbowej lub dokumentu potwierdzającego zatrudnienie,
 7. posiadacze Karty Dużej Rodziny, za okazaniem ważnej karty,
 8. członkowie Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego za okazaniem ważnej legitymacji służbowej.

2) Osoby uprawnione do korzystania z ulgowych biletów wstępu to:

 1. uczniowie szkół i studenci,
 2. dzieci i młodzieży, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
  a) szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granicą zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
  b) szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
  c) sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
  d) szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10 i 11),
 3. emeryci i renciści,
 4. osoby niepełnosprawne,
 5. żołnierze służby czynnej,

za okazaniem ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki (np. legitymacja, książeczka wojskowa) lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do zniżek.

3) za okazaniem Karty Parkingowej Dla Osób Niepełnosprawnych (zgodnej z wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej).

4) PNGS zastrzega sobie prawo do oceny przedstawionego scenariusza i wydania decyzji o uznaniu filmu za edukacyjny.

Płatność wyłącznie w złotówkach (gotówka lub karta płatnicza).

Wjazdy na tzw. "parking górny" przy Błędnych Skałach odbywaja się zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

Szczegółowy harmonogram godzin otwarcia obiektów turystycznych Błędne Skały i Szczeliniec Wielki oraz ruchu wahadłowego pojazdów do parkingu przy Błędnych Skałach

UWAGA! Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 2004.92.880 z dnia 30.04.2004r.), pilotom oraz opiekunom grup zwiedzających park narodowy nie przysługuje prawo do bezpłatnego wstępu na jego teren. Ww. osoby zobowiązane są do wnoszenia opłat wg. obowiązującego cennika.

Uwaga! Obowiązuje zakup biletu on-line wraz z wcześniejszą rezerwacją wstępu na Szczeliniec Wielki lub Błędne Skały.

ZE WZGLĘDU NA WYSTĘPUJĄCE OKRESOWO SILNE OBLODZENIE CZĘŚĆ SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH W GÓRACH STOŁOWYCH W OKRESIE ZIMOWYM JEST ZAMKNIĘTA .

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych