de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Turystyka

Bezpłatne wstępy na teren Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego

Park Narodowy Gór Stołowych pobiera opłaty za wstęp na teren Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego. Osoby upoważnione do bezpłatnego wstępu na teren Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego to:

  1. dzieci w wieku do 7 lat;
  2. osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  3. uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego – na podstawie odrębnego Zarządzenia Dyrektora Parku.
  4. mieszkańcy gmin leżących w obrębie Parku i przylegających do niego: Kudowa Zdrój, Lewin Kłodzki, Szczytna oraz Radków, za okazaniem dokumentu potwierdzającego stałe zameldowanie.
  5. przewodnicy górscy z uprawnieniami na Sudety, posiadający aktualne uprawnienia
  6. pracownicy Lasów Państwowych i parków narodowych, za okazaniem legitymacji służbowej lub dokumentu potwierdzającego zatrudnienie
  7. posiadacze aktualnej Karty Dużej Rodziny
  8. Ratownicy GOPR, za okazaniem legitymacji służbowej lub dokumentu potwierdzającego przynależność.

Zasady bezpłatnego wstępu ww. osób regulują następujące dokumenty:

Z opłat za wstęp na Szczeliniec Wielki oraz Błędne Skały zwolnieni zostali także Przewodnicy Górscy z uprawnieniami na Sudety, posiadających aktualne uprawnienia przewodnickie.

Bezpłatny wstęp na teren Błędnych Skał i Szczelińca Wielkiego udzielany jest również w ramach prowadzonych w Parku Narodowym Gór Stołowych zajęć dydaktycznych. Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania bezpłatnego wstępu dla uczestników zajęć dydaktycznych znajdują się w dziale "Edukacja / cennik zajęć"

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych