de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Turystyka

Strategia rozwoju turystyki w Parku Narodowym Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych jest głównym celem turystycznym osób zwiedzających ziemię kłodzką. Rocznie Park odwiedza ponad milion osób. Tak duże zainteresowanie tym unikatowym obszarem można uznać za niewątpliwy sukces, jednakże silna penetracja turystyczna może oddziaływać niekorzystnie na ożywione i nieożywione składniki przyrody.

Czynniki te stały się impulsem do opracowania "Strategii rozwoju turystyki w Parku Narodowym Gór Stołowych".

Strategia opracowana została przez zespół specjalistów koordynowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Brzegu.

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych