de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Ochrona przyrody w PNGS

Ochrona płazów w Górach Stołowych

Czynna ochrona płazów Cenną inicjatywą pracowników działu edukacyjnego jest opracowanie i konsekwentna realizacja programu ochrony płazów na terenie Parku. W ramach tej działalności przy zaangażowaniu dzieci i młodzieży szkolnej corocznie w okresie migracji wiosennej przenoszone były ropuchy i żaby przez ruchliwą szosę w pobliżu granicy Parku. W roku 2002 we współpracy ze starostwem kłodzkim oraz NFOSiGW, EkoFunduszem, WFOŚIGW oraz DANCEE wybudowane zostały przejścia dla płazów pod jezdnią w miejscowości Jeleniów. Zrealizowany został także projekt renowacji dwu niewielkich zbiorników wodnych w celu stworzenia dodatkowych miejsc rozrodu płazów.

Drastyczny spadek liczebności populacji płazów w ostatnich latach na całym świecie, spowodował, że w wielu krajach, także w Polsce, objęto je całkowitą ochroną prawną. Ten spadek liczebności populacji płazów jest wynikiem szeroko rozumianej antropopresji. Zanieczyszczanie i likwidacja małych śródpolnych oczek, melioracja terenów użytkowanych gospodarczo czy stosowanie chemicznych środków ochrony roślin, to tylko niektóre przykłady negatywnego oddziaływania człowieka na stan herpetofauny naszego kraju. Odrębnym zagadnieniem jest wpływ ruchu samochodowego na śmiertelność płazów. Problem krzyżowania się tras migracyjnych płazów z przebiegiem szlaków komunikacyjnych jest również ogromnym zagrożeniem dla egzystencji wielu populacji i gatunków płazów. Park Narodowy Gór Stołowych od 1998 roku prowadzi akcję czynnej ochrony płazów. Efektem tego wieloletniego programu jest wybudowanie pierwszych w Polsce "tuneli dla żab" pod istniejącą drogą oraz odbudowanie trzech miejsc rozrodczych w miejscowościach: Karłów, Jeleniów i Kudowa Zdrój. Jednocześnie projekt obejmuje szereg działań edukacyjnych aktywizującą młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Kudowie Zdroju. Projekt pn. "Czynna ochrona płazów w Górach Stołowych" został sfinansowany ze środków DANCEE (Danish Co-operation for Environment in Eastern Europe), Amphi Consult, Fundacji EkoFundusz, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Projekt ten uzyskał także ogromne wsparcie samorządów lokalnych.

pasaż dla płazów
element mnicha
system betonowych zapór
zapory i pasaż
przejście dla płazów i zapory
system zapór

Projekt realizowany przez:

Projekt współfinansowany przez:

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych