de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Ochrona przyrody w PNGS

Natura 2000 w Górach Stołowych

logo natura 2000Sieć Natura 2000 to forma ochrony przyrody która w Polsce wprowadzona została w 2004. Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich UE tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000. Ma ona na celu zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków, które uważa się za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Sieć Natura 2000 zajmuje się także ochroną różnorodności biologicznej.

Funkcjonowanie systemu obszarów Natura 2000 opiera się na dwóch dyrektywach unijnych:

Na terenie Gór Stołowych utworzono dwie ostoje Natura 2000 oznaczone symbolami PLH020004 Góry Stołowe (ostoja siedliskowa) oraz PLB020006 Góry Stołowe (ostoja ptasia).

Ostoja PLH020004 zajmuje obszar 10983,60 ha, natomiast ostoja PLB020006 - 19816,70 ha. Park Narodowy Gór Stołowych w całości znajduje się w obszarze obu wyżej wymienionych ostoi sieci Natura 2000.

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych