de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej
20lat

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

Deklaracja dostępności strony internetowej Parku Narodowego Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Parku Narodowego Gór Stołowych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych znajduje się w Kudowie-Zdrój przy ul. Słonecznej 31. Obiekt jest trzykondygnacyjny. Parter budynku jest dostępny dla osób niepełnosprawnych (pochylnia, barierki, szerokie drzwi wejściowe). W pobliżu jest miejsce parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym. Na parterze znajduje się wystawa przyrodnicza oraz część ekspozycji Muzeum Żaby oraz pomieszczenia biurowe Działu Edukacji i GIS. W razie potrzeby pracownicy prowadzą edukację przyrodniczą oraz służą pomocą w załatwieniu spraw administracyjnych, np. przyjęcie poczty na dziennik, sprowadzenie osoby z innego działu, porada turystyczna. Toaleta na parterze oraz pozostałe dwa piętra budynku nie są dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami (schody, brak windy, toalety nieprzystosowane).

Obok budynku Dyrekcji znajduje się obiekt edukacyjny Parku Narodowego Gór Stołowych – Ekocentrum PNGS (ul. Słoneczna 31a). Jest to obiekt wybudowany w 2018 r. i jest architektonicznie w pełni dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Prezentowana w budynku ekspozycja ma charakter multimedialny, w związku z czym osoby z różnymi dysfunkcjami mogą poznać przyrodę Parku Narodowego Gór Stołowych. W pobliżu jest miejsce parkingowe dedykowane osobom niepełnosprawnym, bez barier architektonicznych pomiędzy miejscem parkowania, a budynkiem Ekocentrum.

Park Narodowy Gór Stołowych posiada również (od 2018 r.) w Karłowie 10 (Gmina Radków) – Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe. Są to trzy budynki główne wielokondygnacyjne o funkcji hotelowej, restauracyjnej oraz administracyjnej (siedziba dwóch obwodów ochronnych, sala konferencyjna) oraz kilka obiektów pomocniczych o charakterze gospodarczym. Żaden z budynków nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (schody, brak windy, toalety nieprzystosowane).

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
GPS: 50° 26' 14" N 16° 15' 6" E
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych

 
 
 
 
Valid HTML 4.01 Transitional