plgbde standardní písmo písmo zvětšíte největší písmo    Kontrast standardní písmo Kontrast písmo zvětšíte Kontrast největší písmo

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Geologie a geomorfologie

Voda v procesu formování reliéfu

   V utváření reliéfu Stolových hor odehrává velice důležitou roli voda. Vniká prostřednictvím systémů svislých prasknutí a propustných pískovců a způsobuje rozpouštění skal, vyplachování roztříštěného materiálu a ke konci jeho vynášení mimo orogen. Odstraňování materiálu ze skalního masívu vede ke ztrátě jeho stability a nakonec rozpadu začínajícího se od okrajů masívu. Vyznačuje se to odloučením a odpádáním skalních bloků od svislých okrajů a skalních převisů pískovcových stolů. potok PośnaPouze tímto způsobem se tvoří charakteristické soustavy skalních bloků na przedpolích útesů masívu. Spolupráce vody a teploty v měnících se podnebních podmínkách způsobila rozpad velkých skalních bloků na menší. Dodatečně se procesu zvětrávání účastní také vítr. To všechno v průběhu desítek milionů let vedlo ke vzniku zajímavých skalních form, takových jak houby, palice a mnoho jiných przypominających svým tvarem lid, zvířata apod. Na jižních okrajích Stolových hor se vyskytují prameny mineralnych vod. Jsou to šťovíky charakterizující se malou mineralizací a velkým obsahem plynového oxidu uhličitého. Jejich léčnické využití bylo základem pro rozvoj lázní Kudowy, Dusznik a Polanicy Zdrój. Územím Parku vede evropské rozvodí rozdělující povodí Baltského moře a Severního moře. K Baltskému moři splývají potoky z severovýchodních svahů Stolových hor napájící Scinawku a vodní proudy z jihovýchodní a jižní části hor, vlévajícící se do Bystřice Dušnické. Obe tyto řeky jsou levobřehými přítoky Nysy Kladské. Vody do Seveního moře odvádi levobřehý přítok Labe, česká řeka Metuje. Odvodňuje severozápadní svahy Stolových hor a západní část Levinského pohoří.

 

Chcete vědět více?... Vyberte téma

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych

logo UE, Euroregionu Glacensis i Programu Operacyjnego RP-CZ 2007-2013

Mikroprojekt "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013