plgbde standardní písmo písmo zvětšíte největší písmo    Kontrast standardní písmo Kontrast písmo zvětšíte Kontrast největší písmo

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Živočichové

V rozlehlých, kompaktních lesních komplexech na území Národního parku se běžně vyskytuje jelen, srnec, divoké prasa, liška, veverka (černá a rezavá) o drobni hlodavci. Obtížnější ke spatření – hlavně s ohledem na noční režim života – jasou patřící k lasicovitým: jezevec, kuna, tchoř, lasice i hranostaj. Z hmyzožravých savců je častý ježek, a vzácné rejsek malý a typický pro horské oblasti rejsek horský. V charakteristickým pro Stolové hory prostředí prasklin a štěrbin pískovcových skal pobývají netopýři. Cenným elementem fauny savců jsou malé veverkopodobné noční živočichové, obývající hlavně části listnatých a smíšených lesů: plšík lískový, velice vzácný plch velký a plch lesní. Na polskočeské hranici má svoje útočiště muflon - přivedený z Korsiky a aklimatizovaný v Sudetách druh horské ovce. Mezi ptáky obydlujícími lesy můžeme setkat početnější v horských oblastech ořešníci, křivky obecné, čížky, drozdy brávníky, žluny šedé a černé, krahujce a holuby doupňáky.WłochatkaLesní ornitologickou raritou je zde jeřábek, slunka lesní, čáp černý, včelojed, ostříž lesní a charakteristické pro oblast tajgy kulíšek nejmenší a sýc rousný. Ve skalach hnízdí také výr velký, poštulka, krkavec, a také rehek domácí, rehek zahradní a brhlík lesní. Rozlehlé travnaté povrchy jsou místem líhnutí pro lindušku lesní, bramborníčka hnědého, skřivánka a vzácných v Evropě křepelka a chřástal polní. Mezi ptáky, kterých život je spojený s vodou, můžeme jmenovat vyskytujícího se u vodních proudů skorce vodního a konipase horského. Z běžně se vyskytujících v Polsku druhu hadů se ve Stolových horách vyskytují: zmije obecá, užovka obojková, ještěrka obecná a slepýš. Ze vzácnějších plazů je to mlok a čolkové horský a obecný. Svět hmyzů je neustále slabě poznaný, a proto stojí za pozornost hojne se vyskytující rodina tesaříkovitých a chráněné druhy střevlíkovitých. Velice zajímavá je také fauna vysktující se na sněhu a fauna pavoukovců rašelinišť a vlhkých zimních pískovcových štěrbin.

Chcete vědět více?... Vyberte téma

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych

logo UE, Euroregionu Glacensis i Programu Operacyjnego RP-CZ 2007-2013

Mikroprojekt "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013