pl gb de standardní písmo písmo zvětšíte největší písmo    Kontrast standardní písmo Kontrast písmo zvětšíte Kontrast největší písmo

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Geologie a geomorfologie

Kwoka Název Stolové hory dokonale popisuje jejich krajinu, které je charakteristická svými rozlehlými rovinami, vznášejícími se nad nimi příkrými stenami a rovnými stolovými horami skalních bašt. Jedinečný reliéf, obohacený velkým nahromaděním rozmaitých forem zvětrávání pískovců v podobě hlubokých štěrbin, labiryntů a skalních bloku nebo jednotlivých skalek s rozmaitými tvary, činí Stolové hory vyjímečními v rozsahu celého Polska. Tento reliéf je odrazem deskové geologické stavby spojené s sedimentovým původem tvořících je skal. V období horní křídy tzn. před cca 100 milióny lety, bylo území dnešních hor součástí velkého moře. Splývající z přilehlé souše řeky nanášely zvětřelý materiál, který se usazoval na jeho dně. Ve výsledku były utvořeny tři úrovně pískovců: dolní, prostřední a horní, vzniklé z hrubozrnných osadů rozdělených drobnozrnnými slíny. Tyto pískovce jsou usazeny téměř vodorovně, a od početných svislých prasknutí se nazývají kvádrové. Slínové skály v jihozápadní části hor se spojují v jeden komplex o značné mohutnosti. Současná podoba hor, po ustoupení moře, byla uformována během desítek miliónů let erozí sedimentární desky a hromadících se pohybů v období alpské orogeneze. Charakteristické povrchy zarovnání vzniklé v důsledku dlouhodobých období tektonického klidu před kolejnymi obdobími hromadění. Nachází se na třech úrovních:

Przekrój geologiczny Gór Stołowych

V hranicích Národního parku se kromě Stolových hor zaujímajících převážně jeho severní a východní část, nachází také přiléhající k nim od jihozápadu část Levinského pohoří, vzniklého z kudovského granitoidu. Pochází z období karbonu paleozoické éry (před 360 - 290 mln lety). Některé výchozy nebo vystavení těchto granitoidů vyskytujících se na území parku jsou nazvány "Čertovský Kámen" nebo umístěná při Cestě Stu Zatáček "Červená Skalka". Tego samego wieku jsou také pískovce z okolí Pstrazné a Jakubowic, ve kterých lze najít stopy otisknutých karbonských rostlin. Nejstarší skály nacházející se na území Parku jsou łupki łyszczykowe obklopující kudovský granitoid. Jednoduchá dostupnost skal tvořících Stolové hory a Levinské pohoří způsobila, že od dávných let byly vydobýván v početných, i když malých kamenolomech. Dnes se těží pouze kvádrové pískovce ve dvou kamenolomech v Radkowě a nedaleko Polanicy Zdrój a využívá se je pro je pro stavebnictví a kamenictví. Kromě skalních surovin byl v oblasti Pstrazne vydobýván v XIX w. hnědé uhlí v málo efektivních dolech.

Chcete vědět více?... Vyberte téma

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych

logo UE, Euroregionu Glacensis i Programu Operacyjnego RP-CZ 2007-2013

Mikroprojekt "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013