de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Świat zwierząt

Bezkręgowce

Każde zwierzę jest ściśle związane ze środowiskiem, które zapewnia mu wszystko, co jest do życia potrzebne. Góry Stołowe pokrywają przede wszystkim lasy, a także skały, łąki, polany, strumienie, torfowiska itp. Lasy różnią się składem gatunkowym drzewostanów, wiekiem, strukturą czy zdrowotnością. Inną wartość dla fauny przedstawiają zbiorowiska trawiaste, torfowiska, górskie strumienie i Źródliska. Specyfiką terenu jest duża ilość zróżnicowanych środowisk skalnych. Skały, a szczególnie ich głębokie szczeliny, oferują wyjątkowe siedliska, głównie dla bezkręgowców. Obecność rzadkich przedstawicieli tej grupy zwierząt decyduje o wyjątkowości fauny Gór Stołowych nawet na tle Sudetów. Mało zmienny mikroklimat głębokich, zacienionych szczelin o wysokiej wilgotności i niskich temperaturach stwarza, pomimo niewielkiej wysokości gór, odpowiednie warunki do życia alpejskich, batyphantes eumenis wysokogórskich i nawet arktycznych gatunków zwierząt bezkręgowych. W omawianych środowiskach piaskowców Błędnych Skał i Szczelińca występuje duża i stabilna populacja pająka Bathyphantes eumenis. Jest to jedyne w Polsce i najbardziej na południe wysunięte, izolowane stanowisko tego pająka. Jego ojczyzną są arktyczne obszary Grenlandii, Alaski i północnej Skandynawii. Gatunek ten na wniosek Parku został umieszczony na liście zwierząt chronionych w Polsce. Te same siedliska zajmuje wysokogórski Lepthyphantes pulcher spotykany również w Tatrach i Karkonoszach (wymienione gatunki znajdują się na liście gatunków chronionych Dz.U. nr 130 poz. 1456 z dn. 26 września 2001). Faunę alpejskich pająków reprezentuje bardzo rzadki Rhaebothorax morulus, którego występowanie oprócz Gór Stołowych stwierdzono tylko w Tatrach. Wyjątkowość mikrosiedlisk piaskowcowych szczelin Gór Stołowych potwierdza występowanie jaskiniowych, alpejskich i wysokogórskich gatunków owadów bezskrzydłych - skoczogonków. Dotychczas opisane bezkręgowce są reliktami ostatniego zlodowacenia. Pozostałe zwierzęta bezkręgowe nie są już tak wyjątkowe. W Parku spotkać można żyjący w Źródliskach niektórych potoków alpejski gatunek wirka - wypławek alpejski. Bogato reprezentowane na licznych łąkach i polanach są motyle. Wśród nich nierzadko spotkać można chronionego pazia królowej, z rusałek pospolity jest pawik, żałobnik i pokrzywnik, rzadziej występuje admirał i mieniak tęczowiec. Z innych ciekawszych motyli uwagę zwracają zawisaki: zawisak tawulec, fruczak gołąbek, nastrosz lipowiec oraz należąca do lotnic zamieszkująca stare lasy bukowe lotnica zyska. Faunę chrząszczy wyróżnia występowanie dużej liczby chronionych biegaczy. W Górach Stołowych stwierdzono ich dotychczas 14 gatunków w tym bardziej okazałe: biegacz wręgaty, biegacz skórzasty, biegacz zielonozłoty czy biegacz fioletowy.

Kolekcja pająków Sudetów

Zbiór zawiera pająki złowione w Karkonoszach, Górach Złotych, Górach Kaczawskich, Masywie Śnieżnika.
Układ taksonomiczny został przyjęty zgodnie z katalogiem Platnika (1993).


Aby pobrać plik w formacie *.doc (200 KB) zawierający
"Kolekcję pająków Sudetów" kliknij prawym klawiszem myszy >>>> tutaj i użyj funkcji "zapisz element docelowy jako..."

Pająki Gór Stołowych

zestawienie gatunków (120 KB)

Chcesz wiedzieć więcej?... Wybierz temat:

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych