de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Rośliny i grzyby - dla zainteresowanych

Lasy iglaste

Wprowadzone sztucznie przez człowieka świerczyny, wyhodowane zwykle z odmian nie przystosowanych do miejscowych warunków, padają nierzadko ofiarą czynników naturalnych. Świerki wytwarzają płytki, powierzchniowy system korzeniowy i nie posiadają korzenia palowego. Warstwa gleby pokrywająca podłoże skalne na większości obszaru Parku jest bardzo płytka. Oba te czynniki powodują, że silne wiatry, szczególnie na przedwiośniu i późną jesienią, gdy gleba jest mocno przesiąknięta wilgocią, powodują duże straty w drzewostanach w postaci wiatrowałów i wiatrołomów. Duże uszkodzenia świerków są często również wynikiem działania obfitych opadów mokrego, ciężkiego śniegu. W latach powojennych na zły stan zdrowotny drzewostanów świerkowych bardzo istotny wpływ miało rosnące zanieczyszczenie powietrza. Wykonane w 1994 roku badania wykazały, że pod względem uszkodzenia drzewostanów mierzonego ubytkiem aparatu asymilacyjnego Park Narodowy Gór Stołowych zajmuje czwarte miejsce wśród Parków krajowych. Osłabione lasy są narażone na masowe występowanie korników. Masowe las iglasty pojawy kornika drukarza miały miejsce już w pierwszych latach istnienia Parku. Dlatego na całym terenie Parku, z wyjątkiem obszarów ochrony ścisłej, prowadzi się stałą kontrolę lasów świerkowych w celu ograniczenia rozwoju populacji kornika drukarza, poprzez wyszukiwanie, usuwanie i bezwzględne korowanie drzew "trocinkowych" tj. zainfekowanych przez tego owada. W terenie trudno dostępnym, na stromych stokach i między skałami, okorowane drzewa pozostawiane są do naturalnego rozkładu, aby ograniczyć ubytek pierwiastków biogennych z ekosystemu. Inną formą ograniczenia populacji kornika drukarza, niestety mało skuteczną, jest wystawianie zwabiających owady pułapek feromonowych. Na wylesionych obszarach, powstałych w wyniku działania kornika sadzi się gatunki zgodne z warunkami siedliska tj. buka, jodłę, jawor i jesion. Przebudowa drzewostanów w kierunku przywrócenia im naturalnego charakteru jest jednym z podstawowych zadań Parku. Roślinność antropogenicznych lasów świerkowych jest bardzo uboga. Są one przeważnie jednopiętrowe, bez wykształconego podszytu. W runie obok borówki czarnej i borówki brusznicy występują najczęściej dwa gatunki traw śmiałek pogięty i trzcinnik owłosiony oraz biało kwitnący wiosną szczawik zajęczy. Rzadziej w prześwietlonych partiach spotkać można siódmaczka leśnego, a na trawiastych, świetlistych przydrożach i wyrębach naparstnicę purpurową. Roślina ta osiąga w naszym kraju północno-wschodnią granicę zasięgu. Występuje w Sudetach i Beskidach Śląskim i Żywieckim. Naparstnica purpurowa jest bardzo ważną rośliną leczniczą, ale i silnie trującą. Na specjalną uwagę wśród zbiorowisk lasów iglastych zasługują wykształcone fragmentarycznie na siedliskach skalnych bory sosnowe, z udziałem świerka i brzozy. Występują one dość często w szczytowych partiach Szczelińca Wielkiego i Małego oraz na Błędnych Skałach. Rosnące w nich sosny zwyczajne, mają bardzo charakterystyczny, czasem przypominający naturalne "bonsai" formę. Mimo niewielkich rozmiarów, ich wiek często przekracza 200 lat. W runie tych borów zakwita i owocuje rzadka, należąca wrzosu bażyna czarna.

Chcesz wiedzieć więcej?... Wybierz temat:

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych