plgbde standardní písmo písmo zvětšíte největší písmo    Kontrast standardní písmo Kontrast písmo zvětšíte Kontrast největší písmo

Góry Stołowe - kraina zrodzona z morza

_   Vydavatelství

Nakladatelství "Szczeliniec"

Národní park Stolových hor publikuje vlastní periodik, ročník "Szczeliniec". Obsahuje vědecké a přehledové články týkající se hlavně oblastí z období křídy ve Střední Evropy - jejich geologii, geomorfologii, geodetického průzkumu, flory a fauny a také kultury. Signální výtisk vyšel v 1996 roce a obsahoval materiály tykající se vědeckého sympozia " Přírodovědecké prostředí Stolových hor". Materiály k výtisku je možné odesílat na adresu Národního parku ve formě:

Članky jsou recenzovány. Časopis je registrován v Národní knihovně ve Varšavě v systému mezinárodní informace o pravidelných nakladatelstvích a označené symbolem ISSN-1427-6712. Zpřistupněno je v Hlavní knihovně Univerzity ve Wroclawi a přirodovědeckých knihovnách vysokých škol ve Wroclawi a také v Městské knihovně v Klodzku nebo Muzeum Zemi kladské v Klodzku.

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych

logo UE, Euroregionu Glacensis i Programu Operacyjnego RP-CZ 2007-2013

Mikroprojekt "Wsparcie edukacji ekologicznej na Pograniczu Kłodzkim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013