de gb cz Wybór czcionki standardowej Wybór czcionki średniej Wybór czcionki dużej    Wybór kontrastowej czcionki standardowej Wybór kontrastowej czcionki średniej Wybór kontrastowej czcionki dużej     Mapa strony internetowej PNGS

Park Narodowy Gór Stołowych

_   Rośliny i grzyby - dla zainteresowanych

Lasy liściaste

Dolnoreglowe lasy liściaste pochodzące z naturalnych odnowień zachowały się tylko w niewielkich fragmentach trudno dostępnego terenu. Na bogatych siedliskach reprezentują je żyzne buczyny sudeckie. W ich runie występują liczne gatunki geofitów - (roślin zimujących w postaci podziemnych kłączy, cebul i bulw) obficie zakwitających na wiosnę, jeszcze przed rozwojem liści buka. Należą do nich: żywiec dziewięciolistkowy, gatunek charakterystyczny dla tego zbiorowiska, żywiec cebulkowy, szczyr trwały, czosnek niedźwiedzi tworzący nieraz całe łany w dolinach potoków, częsta na terenie Parku śnieżyca wiosenna, zawilec gajowy i rzadziej spotykany zawilec żółty, złoć żółta, wyróżniająca się groniastym kwiatostanem grzbiecistych kwiatów kokorycz pusta, oraz jedna z najładniejszych chronionych w naszym kraju lasy liściaste roślin - lilia złotogłów. Na bogatych siedliskach ocienionych zboczy głębokich dolin potoków, o stałym dopływie rumoszu skalnego, zachowały się jaworzyny górskie. Są one jednymi z najbardziej wartościowych zbiorowisk roślinnych Parku. W drzewostanach tych przeważnie wiekowych lasów, dominują jawor i buk oraz wiąz górski, a w runie częsta jest miesiącznica trwała. Rozwijające się wiosną purpurowe kwiaty tej pięknej, prawie na metr wysokiej byliny pachną podobnie jak lewkonie, a po wysianiu nasion pod koniec lata, długo jeszcze migoczą na wietrze srebrne pozostałości owoców - przegrody dużych eliptycznych łuszczynek. Towarzyszą jej rośliny podobne jak w buczynie i często gatunki ziołoroślowe jak lepiężnik biały i świerząbek orzęsiony. Mniej interesujące lasy bukowe Parku rozwinięte są na mało zasobnych glebach. Są to tzw. buczyny "kwaśne". W ich runie nie znajdujemy zbyt wielu wyjątkowych roślin. Generalnie we florze opisywanych lasów liściastych spory udział mają gatunki górskie. Należą do nich między innymi oprócz już wymienionego żywca dziewięciolistkowego, śnieżycy wiosennej czy miesiącznicy trwałej takie rośliny jak: przenęt purpurowy, starzec Fuchsa, liczydło górskie, przetacznik górski, paprotnik kolczysty. Specyficzny mikroklimat dolin potoków i ocienionych stoków pozwala tu także bytować gatunkom subalpejskim, których przedstawicielami mogą być jaskier platanolistny i modrzyk górski. Z roślin podlegających ochronie całkowitej, występujących w lasach liściastych Parku, oprócz już wyżej wspomnianej śnieżycy wiosennej i lilii złotogłów należy wymienić wawrzynka wilczełyko, bluszcz pospolity, parzydło leśne, barwinka pospolitego, oraz storczyki: kruszczyka szerokolistnego i bezzieleniowego - gnieźnika leśnego. Częściowej ochronie poddane są zaś: kalina koralowa, kopytnik pospolity, paprotka zwyczajna, marzanka wonna i bardzo rzadka w Parku konwalia majowa. Z listy roślin zagrożonych w Polsce wyginięciem dość często na wilgotnych przydrożach występuje tu storczyk Fuchsa, a w dolinach potoków związanych z lasami liściastymi Parku rzadko znaleźć można posiadającego największe kwiaty spośród dziko rosnących dzwonków - dzwonka szerokolistnego.

Chcesz wiedzieć więcej?... Wybierz temat:

Park Narodowy Gór Stołowych
ul. Słoneczna 31   
57-350 Kudowa Zdrój
tel. +48 74/ 8661-436, +48 74/ 8662-097
fax. +48 74/ 8654-918
pngs@pngs.com.pl

Copyright by Park Narodowy Gór Stołowych