Przewodnik wokół Kudowy Zdroju i Nachodu

"Trasy piesze, rowerowe i narciarskie - przewodnik po okolicach Kudowy Zdroju i Nachodu" to wydawnictwo powstałe w ramach współpracy Parku Narodowego Gór Stołowych, Miasta Kudowa Zdrój, Miasta Nachod oraz Klubu Czeskich Turystów.

Opracowany przewodnik wypełnia zapotrzebowanie na kompleksową informację turystyczną obejmującą obszar pogranicza w obrębie obu miast. Do przewodnika dołączona jest mapa opisanego obszaru opracowana w skali 1:50 000 z odwzorowaniem GPS.

Przewodnik obejmuje swoim zasięgiem teren Parku Narodowego Gór Stołowych oraz obszar pogranicza polsko - czeskiego w obrębie miast Kudowa Zdrój i Nachod. Rolą przewodnika jest umożliwienie mieszkańcom i turystom planowania jednodniowych wycieczek pieszych, rowerowych i narciarskich w okolicach Kudowy i Nachodu.

Wydawnictwo ukazało się w nakładzie 10000 egz. z czego w wersji: polskiej - 5000 egz., czeskiej - 3000 egz., niemieckiej - 1000 egz., angielskiej - 1000 egz.

Przewodnik dostępny jest w centrach informacji turystycznej pogranicza polsko-czeskiego oraz w obiektach prowadzących obsługę ruchu turystycznego

Realizacja wydawnictwa była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg III a.