Kudowa Zdrój 11.12.2013r.  

W związku z wykrytym błędem w załączniku nr 4 w kompleksie nr 10 w kolumnie powierzchnia dzierżawy w pozycji „razem”, zmianie ulegają: powierzchnia dzierżawy, cena wywoławcza, wadium, minimalne postąpienie. Było: 


Kompleks nr 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwód Ochronny

Oddział,
pododdział

Obręb ew.

Nr działki

Użytek, klasa gruntu

Powierzchnia dzierżawy (ha)

Sposób użytkowania

Cena wywoławcza

Wadium

Minimalne postąpienie

Szczeliniec

18i

gm. Radków, obręb Pasterka

265

Ł VI kl.

1,09

koszenie ręczne

 

 

 

Szczeliniec

19d

gm. Radków, obręb Pasterka

269

Ps V kl.

2,22

kośny i/pastwiskowy

Szczeliniec

19d

gm. Radków, obręb Pasterka

269

Ps V kl.

0,50

koszenie ręczne

 

 

 

 

RAZEM

3,31

 

1 986 zł

199 zł

20 zł

 Powinno być:


Kompleks nr 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obwód Ochronny

Oddział,
pododdział

Obręb ew.

Nr działki

Użytek, klasa gruntu

Powierzchnia dzierżawy (ha)

Sposób użytkowania

Cena wywoławcza

Wadium

Minimalne postąpienie

Szczeliniec

18i

gm. Radków, obręb Pasterka

265

Ł VI kl.

1,09

koszenie ręczne

 

 

 

Szczeliniec

19d

gm. Radków, obręb Pasterka

269

Ps V kl.

2,22

kośny i/pastwiskowy

Szczeliniec

19d

gm. Radków, obręb Pasterka

269

Ps V kl.

0,50

koszenie ręczne

 

 

 

 

RAZEM

3,81

 

2 286 zł

229 zł

23 zł

 

Dyrektor Parku  Narodowego Gór Stołowych

mgr inż.  Janusz Korybo