Turistický průvodce okolím Náchoda a Chudoby

"Trasy pěší, cyklistické a lyžařské - průvodce okolím Chudoby a Náchoda vydaly společně Správa Národního parku Stolové hory, města Chudoba , Náchod a Klub českých turistů.

Průvodce vyplňuje mezeru v poskytování komplexních turistických informací v obou partnerských městech. Průvodce doplňuje mapa česko-polského pohraničí v měřítku 1: 50 000 s odkazem na Globální posiční systém (GPS).

Trasy popsané v průvodci jsou vedeny česko-polským pohraničím převážně okolím měst Náchoda a Chudoby a Národním parkem Stolové hory. Posláním průvodce je umožnit návštěvníkům a turistům naplánovat si předem jednodenní výlety pěší , cyklistické a lyžařské.

Průvodce vyšel celkovým nákladem 10 000 ks, z toho 5 000 ks v mutaci polské, 3000 ks v české, 1000 ks v německé a 1000 ks v anglické .

Průvodce nabízí informační centra v česko-polském pohraničí nebo ve vybraných objektech poskytujících služby cestovního ruchu.

Průvodce byl vydán díky finanční podpoře EU v rámci programu INTERREG IIIA.