ZD-371/01/2011                                                                                               Kudowa Zdrój 25.07.2011 r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na:
Sporządzenie projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych

 

 

 

            Park Narodowy Gór Stołowych zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: Sporządzenie projektu Planu Ochrony Parku Narodowego Gór Stołowych”, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) zostało unieważnione w dniu 25.07.2011 r., ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo