Kudowa Zdrój      2012.04.05.

 

           

ZAWIADOMIENIE
           

Zawiadamiam że w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Prace związane z wykonywaniem czynnej ochrony w ekosystemach leśnych PNGS „


W części I O.O.Szczeliniec postępowanie unieważniono na podstawie art.93 punkt 1.4 ustawy PZP.

W części II O.O. Bukowina wpłynęła jedna oferta wykonawcy:
„JODŁA” Zrywka drewna-pilarstwo, Usługi transportowe, kupno – sprzedaż drewna Jan Baron
 z siedzibą 57-343 Lewin Kłodzki   Jeleniów 14

W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów i została wybrana ze względu na najniższą cenę.

 

 

  DYREKTOR
 Parku Narodowego Gór Stołowych.
  mgr inż. Janusz Korybo