Kudowa Zdrój, dn. 01.08.2012 r.

Identyfikator: ZP/DZ.371.1.2012

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWA烤IENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.:

Badania populacji jod造 pospolitej w ramach programu restytucji gatunku na obszarze Parku Narodowego Gór Sto這wych"


Park Narodowy Gór Sto這wych zawiadamia, 瞠 post瘼owanie o udzielenie zamówienia pn.:Badania populacji jod造 pospolitej w ramach programu restytucji gatunku na obszarze Parku Narodowego Gór Sto這wych„ zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z pó幡. zm.) zosta這 uniewa積ione w dniu 01.08.2012. r., ze wzgl璠u na to, 瞠 cena najkorzystniejszej oferty przewy窺za kwot jak zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia.

Dyrektor Parku Narodowego
Gór Sto這wych
mgr in. Janusz Korybo