Kudowa Zdrój 16.05.2012.                                                               Tablica ogłoszeń/strona www

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
„Remont i modernizacja ścieżki dydaktycznej im.  K. Klimowicza”

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona przez :    P.H.U. "DREW-BUD" Klaudiusz Kula Ratno Dolne 36 57-420 Radków

Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Cena Brutto
w zł

Ilość punktów w kryterium cena

Łączna ilość punktów

1

P.U.H. TRIBUD  Psary, ul. Parkowa 49A 51-180 Wrocław

358 139,10 zł

42,57

42,57

2

P.H.U. "DREW-BUD" Klaudiusz Kula Ratno Dolne 36 57-420 Radków

152 470,81 zł

100

100

 

3

Usługi Ogrodnicze "OGRÓD" Leszek Kułak    ul. Lawendowa 1               66-440 Skwierzyna

253 651,03 zł

60,11

60,11

 

Dyrektor Parku Narodowego
Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo