Kudowa Zdrój  16.09.2013.

Identyfikator:    ZP/ZE – 371- 2 / 2013          

Tablica Ogłoszeń / na stronie www.pngs.com.pl

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
Budowa Ekocentrum przy Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych     

               
1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr  nr 4, wykonawcy

            Spółdzielnia Rzemieślnicza, ul. Cukrownicza 6. 57-200 Ząbkowice Śląskie.  


Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa oferenta

Ilość punktów

1

Firma Ogólno-Budowlana
Marcin Skoczeń
ul. Kamienna 29/31
53-307 Wrocław

83,77

2

„WASAMA” Roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, instalacje i pomiary elektryczne J. Watras, Z.Sadliński, A. Malinowski s.j.
ul. Nadbrzeżna 10
57-540 Lądek Zdrój

87,43

3

PIROBUD sp. z o.o.
ul. Moniuszki 45
58-300 Wałbrzych

94,56

4

Spółdzielnia Rzemieślnicza
ul. Cukrownicza 6
57-200 Ząbkowice Śląskie

100

5

Marka Putz System Piotr Siekański
Łężyce 48a
57-340 Duszniki Zdrój

94,2

6

Millenium s.c. T.Maras & A. Zakałek
ul. Dzierżoniowska 3
57-100 Strzelin

89,66

7

Firma Ogólnobudowlana Krężel
ul. Sikorskiego 21a
Ścinawka Średnia
57-420 Radków

Nie dotyczy

 

Kierownik Zamawiającego
Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo