Identyfikator: ZP/ZE.371.6/2013                                          

 Kudowa Zdrój  30.10.2013.
                                  

www.pngs.com.pl

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
Promocja projektu - Budowa Ekocentrum przy Dyrekcji Parku Narodowego Gór Stołowych


1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr  nr 7, wykonawcy  Studio Fotografii i Reklamy „Kotlina” Maciej Chorzępa   ul. Nad Potokiem 4/3 57-350 Kudowa Zdrój.
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena – oferta ww. wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Ilość punktów

1

Unia sp. z o.o.
ul. Ceglarska 14/10
30-362 Kraków

83,11

2

TARRAYA
ul. Głogowska 108/6
60-263 Poznań

72,65

3

inPR sp. z o.o.
ul. Marymoncka 105/46
01-813 Warszawa

Nie dotyczy

4

dotthe.it sp. z o.o. ul. Rewolucji 1905r. 82
90-223 Łódź.

81,64

5

Madera Kulesza Katarzyna
ul. Grabiszyńska 88
53-437 Wrocław

73,13

6

Artists Cezary Gwóźdź
ul. Grochowska 31
60-277 Poznań

79,49

7

Studio Fotografii i Reklamy „Kotlina” Maciej Chorzępa
ul. Nad Potokiem 4/3
57-350 Kudowa Zdrój

100

Kierownik Zamawiającego

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo