Kudowa Zdrój, 30.05.2011 r.

 

Park Narodowy Gór Stołowych udostępnia informację o pytaniach dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pn.:

„Opracowanie projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 SOO i OSO Góry Stołowe w ramach projektu POIiŚ.05.03.00-00.186/09 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w Polsce”.

Treść informacji o pytaniach dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Poprawiona wersja załącznika A do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Poprawiona wersja załącznika 5 do SIWZ - projekt umowy