Kudowa Zdrój 19.06.2012.                                                               Tablica ogłoszeń/strona www

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
"Dostawa i montaż infokiosków zewnętrznych wraz z oprogramowaniem i przygotowaniem prezentacji multimedialnej PNGS"

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 5 złożona przez :  TDC POLSKA S.C. Jacek Nyga Zenon Nyga 64-920 Piła ul. Wyspiańskiego 9A

Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Cena Brutto
w zł

Ilość punktów w kryterium cena

Łączna ilość punktów

1

Webikon, 09-400 Płock, ul Mieszka 1go 1 lok.133

83 148,00 zł

94,27

94,27

2

 I Media Joanna Sawicka, 16-010 Wasilków ul. Białostocka 50

155 481,00 zł

50,63

50,63

 

3

 Artboro s.c. 45-837 Opole ul. Zbożowa 27

99 630,00 zł

79,01

79,01

4

River Jacek Bator s.j. 30-148 Kraków ul. Lindego 2

129 113,10 zł

60,97

60,97

5

TDC POLSKA S.C. Jacek Nyga Zenon Nyga 64-920 Piła ul. Wyspiańskiego 9A

78 720,00 zł

100

100

6

INFOBOX Sp. z o.o. 43-400 Cieszyn ul. Kraszewskiego 9

99 857,55 zł

78,83

78,83

Zatwierdził:
Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo