Kudowa Zdrój 12.07.2012.

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
„Działalność wydawnicza PNGS w 2012r."

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój  zawiadamia że postępowanie o nazwie „Działalność wydawnicza PNGS w 2012r."  zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 punkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych

 

                                                                             Podpisał:
                                                                                                                                     

                                                          Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo