Kudowa Zdrój 16.04.2012.                                                              

Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:

Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu
 na Błędne Skały i Szczeliniec Wielki w okresie 2 lat

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Część 1 - Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na Błędne Skały w okresie 2 lat"
1.  Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 1 złożona przez :
Win Sport Kinga Grygiel ul. Zieleniec 67,  57-340 Duszniki
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Cena Brutto
w zł

Wysokość prowizji brutto

Ilość punktów w kryterium cena

Łączna ilość punktów

1

Win Sport Kinga Grygiel ul.
 Zieleniec 67,
 57-340 Duszniki.

234 650,00 zł

12,35%

100

100

2

P.H.U. "Drew-Bud" Klaudiusz Kula Ratno Dolne 36 57-420 Radków

128 630,00 zł

13,54%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

4

SKI4YOU
M. Szymkiewicz,
T. Szkudlarek s.c.
53-114 Wrocław
ul. Weigla 6/1

247 000,00 zł

13,00%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

5

Dom Wypoczynkowy "Szczelinka" s.c. Walentyna Jeske, Andrzej Jeske, Izabela Jeske
Pasterka 6
57-350 Karłów

178 600,00 zł

9,40%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7

EKOMA HANDEL USŁUGI Marcin Sznajder Karłów 6A
57-350 Kudowa Zdrój

319 200,00 zł

16,80%

73,51

73,51


                                                                                                         

Część 2 - Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na Szczeliniec Wielki w okresie 2 lat"
 2. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa
Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 8 złożona przez :
 EKOMA HANDEL USŁUGI Marcin Sznajder Karłów 6A  57-350 Kudowa Zdrój
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

Cena Brutto
w zł

Wysokość prowizji brutto

Ilość punktów w kryterium cena

Łączna ilość punktów

3

SKI4YOU
M. Szymkiewicz,
T. Szkudlarek s.c.
53-114 Wrocław
ul. Weigla 6/1

247 000,00 zł

19,00%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

6

Dom Wypoczynkowy "Szczelinka" s.c. Walentyna Jeske, Andrzej Jeske, Izabela Jeske
Pasterka 6
57-350 Karłów

234 000,00 zł

18,00%

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8

EKOMA HANDEL USŁUGI Marcin Sznajder Karłów 6A
57-350 Kudowa Zdrój

218 400,00 zł

16,80%

100

100

 

                                                                                                                     Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo