Kudowa Zdrój 30.08.2012.

               

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
:Remont dróg leśnych przeciwpożarowych ujętych w planie ochrony ppoż.Parku”

CZĘŚĆ I

Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza w części I została wybrana oferta nr 11  złożona przez SKŁAD OPAŁOWY OBRÓT METALAMI ŻELAZNYMI Irena Biernacik; ul.Fabryczna 12  57-350 Kudowa Zdrój,

Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

CZĘŚĆ I
Cena Brutto
w zł

Ilość punktów w kryterium
cena

Łączna ilość punktów

1

Millenium s.c. T.Maras;A.Zakałek;57-100 Strzelin;ul.Dzierżoniowska   3

58417,18

 

88,28

88,28

4

Firma Handlowo-Uslugowa "SZAREK" s.c. Maria i Jan Szarek ;ul.Okrzei 23,57-350 Kudowa Zdrój

57357,75

89,91

89,91

5

Przedsiębiorstwo Budowlane "CAKO" Sp. z o.o. ,ul.T.Kosciuszki 12;57-320 Polanica Zdrój

60950,18

84,61

84,61

8

P.H.U."KLAUDIA"  Iwona Markisz ;     57-313 Stary Wielisław 133

59942,03

86,03

86,03

11

SKŁAD OPAŁOWY OBRÓT METALAMI ŻELAZNYMI Irena Biernacik; ul.Fabryczna 12                             57-350 Kudowa Zdrój

51568,14

100

100

14

SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA , ul.3-go Maja  8a  ; 57-410 Ścinawka Średnia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.


Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
:Remont dróg leśnych przeciwpożarowych ujętych w planie ochrony ppoż.Parku”

CZĘŚĆ II


Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza w części II została wybrana oferta nr 12 złożona przez SKŁAD OPAŁOWY OBRÓT METALAMI ŻELAZNYMI Irena Biernacik; ul.Fabryczna 12  57-350 Kudowa Zdrój,
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

CZĘŚĆ II
Cena Brutto
w zł

Ilość punktów w kryterium
cena

Łączna ilość punktów

2

Millenium s.c. T.Maras;A.Zakałek;57-100 Strzelin;ul.Dzierżoniowska   3

155580,29

95,5

95,5

6

Przedsiębiorstwo Budowlane "CAKO" Sp. z o.o. ,ul.T.Kosciuszki 12;57-320 Polanica Zdrój

154315,48

 

96,28

96,28

9

P.H.U."KLAUDIA"  Iwona Markisz         57-313 Stary Wielisław 133

175888,75

84,47

84,47

12

SKŁAD OPAŁOWY OBRÓT METALAMI ŻELAZNYMI Irena Biernacik; ul.Fabryczna 12                             57-350 Kudowa Zdrój

148580,09

100

100

15

SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA , ul.3-go Maja  8a  ; 57-410 Ścinawka Średnia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.


Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
:Remont dróg leśnych przeciwpożarowych ujętych w planie ochrony ppoż.Parku”

CZĘŚĆ III


Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza w części III została wybrana oferta nr 13 złożona przez SKŁAD OPAŁOWY OBRÓT METALAMI ŻELAZNYMI Irena Biernacik; ul.Fabryczna 12  57-350 Kudowa Zdrój,
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.

Nr oferty

Nazwa wykonawcy i adres

CZĘŚĆ III
Cena Brutto
w zł

Ilość punktów w kryterium
cena

Łączna ilość punktów

3

Millenium s.c. T.Maras;A.Zakałek;57-100 Strzelin;ul.Dzierżoniowska   3

137220,23

84,62

84,62

7

Przedsiębiorstwo Budowlane "CAKO" Sp. z o.o. ,ul.T.Kosciuszki 12;57-320 Polanica Zdrój

116521,37

 

99,65

99,65

10

P.H.U."KLAUDIA"  Iwona Markisz ;                                                 57-313 Stary Wielisław 133

156882,1

74,01

74,01

13

SKŁAD OPAŁOWY OBRÓT METALAMI ŻELAZNYMI Irena Biernacik; ul.Fabryczna 12                             57-350 Kudowa Zdrój

116110,93

100

100

16

SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA , ul.3-go Maja  8a  ; 57-410 Ścinawka Średnia

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Kierownik Zamawiającego
Dyrektor PNGS
mgr inż. Janusz Korybo

Tablica ogłoszeń
Strona www
a/a