DR.371.2/2012r
                                                                                                          Kudowa Zdrój 2012.08.24.

 

Informacja

 

Park Narodowy Gór Stołowych  ;57-350 Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31 jako zamawiający  w postepowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie

„Remont dróg leśnych przeciwpożarowych ujętych w planie ochrony ppoż. PNGS”

 w związku z telefonicznymi zapytaniami
informuje iż okazanie w terenie dróg przeznaczonych do remontu odbędzie się nastepująco:

Dla I części zamówienia w dniu 27.08.2012. o godzinie 9.00. oczekujemy na zainteresowanych wykonawców na parkingu YMCA  - przy drodze wojewódzkiej , przy szlabanie wjazdowym na Błędne Skały,
Dla II i III części zamówienia w dniu 27.08.2012. o godzinie 10.20. oczekujemy na zainteresowanych wykonawców przed leśniczówką Obwodu Ochronnego Czerwona Woda – Batorów 45,

Okazanie dróg przeznaczonych do remontu nie zmienia treści SIWZ ani terminu składania ofert.

                                                                                                          Kierownik Zamawiającego

                                                                                                          mgr inż. Janusz Korybo