Kudowa Zdrój      2012.04.05.

 

Dotyczy: DR-371-1/2012       

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam że w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Adaptacja budynku PNGS położonego w Karłowie 33 gm. Radków -mieszkalnego na budynek administracyjny wraz z modernizacją systemu grzewczego”
wybrano najkorzystniejszą  ofertę.
Jest to oferta wykonawcy: "WASAMA"  Roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, instalacje i pomiary elektryczne. J Watras, Z. Sadliński, A. Malinowski. Spółka jawna.
Z siedzibą: 57-540 Lądek Zdrój  ul. Nadbrzeżna 10
W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów.
Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Pozostali wykonawcy otrzymali następującą punktację:
Oferta nr 2.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PAULAN Andrzej Kwiatkowski
z siedzibą: 58-100 Świdnica,  ul. Sikorskiego 66B
w jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 70,39 punktów.

 

               
Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo