ZE-371-5/2011                                                                                  Kudowa Zdrój 2011-07-29

 

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Park Narodowy Gór Stołowych informuje, że przetarg nieograniczony pn.:   Budowa stanowisk edukacyjnych „Geoatrakcje Gór Stołowych” na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych – III przetarg wygrała firma:

Przedsiębiorstwo Budowlane „CAKO” sp. z o.o.
ul. T. Kościuszki 12
57-320 Polanica Zdrój

Która zaproponowała najkorzystniejszą cenę brutto: 153 897,60 zł ; słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt siedem zł 60/100 (brutto)

Zamawiający informuje, że nie odrzucił żadnej oferty i nie wykluczył z postępowania żadnego wykonawcy .

 

 

Dyrektor Parku Narodowego
Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo