Parking Lisia Przełęcz

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

 

Odwodnienie Parkingu Lisia Przełęcz

1 d.1

KNR 2-01 0307-03

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)- Wykopy pod wodopusty w gr. kat.IV (0,55 x 0,25 x 0,90) x 3 szt

m3

 

 

 

 

0.37

m3

0.370

 

 

 

 

 

RAZEM

0.370

2 d.1

KNR 2-11 0301-08

Konstrukcje drewniane z wyrębami z drewna okrągłego- wykonanie wodospustów z drewna okraglego na wrąb kubatura 1 szt 0,3 m3 Obmiar 3 szt x 0,3 = 0 ,90

m3

 

 

 

 

0.90

m3

0.900

 

 

 

 

 

RAZEM

0.900

3 d.1

KNR 2-11 0401-09

Wykonanie narzutu kamiennego podwodnego z kamienia ciężkiego lub średniego luzem z brzegu z wyładunkiem ręcznym przy wysokości burt do 0.61-1.50 m-ANALOGIA : na wylocie wodospustu z glazów do 50 kg Obmiar ( 0,5 x 0,05 x 0,30 ) x 3 = 0 ,0225

m3

 

 

 

 

0.0225

m3

0.023

 

 

 

 

 

RAZEM

0.023

4 d.1

KNR 2-31 0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - Obmiar: 17,5 x 3,5 = 6,73

m3

 

 

 

 

0.0225

m3

0.023

 

 

 

 

 

RAZEM

0.023