remont dróg leśnych

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

 

Obw.ochr .Bukowina - droga Aleksandry

1 d.1

KNR 2-31 0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta 6 X 15 =90

m2

 

 

 

 

90

m2

90.000

 

 

 

 

 

RAZEM

90.000

2 d.1

KNR 2-31 0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 90m2 x 0,2 = 18 m3

m3

 

 

 

 

18

m3

18.000

 

 

 

 

 

RAZEM

18.000

2

 

odz.151 Obw.Ochr.Bukowina