Zielona Droga Obw ochr Bukowina II

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

KNR 2-01 0223-03 z.sz. 2.3.2. 9903

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.IV o objęt.do 1.50 m3/m Podłoże mokre wymagające użycia materaców.- dlugość rowu 2800m (0,30 + 0,45)x 0,30 X0,5 x 2800 =

m3

 

 

 

 

315

m3

315.000

 

 

 

 

 

RAZEM

315.000

2

KNR 2-01 0307-02 z.sz. 2.2

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.III) Grunt uprzednio odspojony.

m3

 

 

 

 

315

m3

315.000

 

 

 

 

 

RAZEM

315.000

3

KNR 2-01 0507-02

Plantowanie skarp i dna rowów - kat.gr.III przy robotach wodno-melioracyjnych

m2

 

 

 

 

2800*0.30*2

m2

1680.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1680.000

4

KNR 2-31 1404-02

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu

m

 

 

 

 

26*8

m

208.000

 

 

 

 

 

RAZEM

208.000