Remont drogi Obw Ochr Szczeliniec

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

 

Odz, 16

1 d.1

KNR 2-31 0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta

m2

 

 

 

 

(13.0*11.0)*0.75

m2

107.250

 

 

 

 

 

RAZEM

107.250

2 d.1

KNR 2-31 0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm

m3

 

 

 

 

(15.0*11.0*0.30)*0.75

m3

37.125

 

 

 

 

 

RAZEM

37.125

3 d.1

KNR 2-31 1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu

m

 

 

 

 

16.5+65

m

81.500

 

 

 

 

 

RAZEM

81.500

2

 

Odz.35

4 d.2

KNR 2-31 0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta

m2

 

 

 

 

30*1

m2

30.000

 

 

 

 

 

RAZEM

30.000

5 d.2

KNR 2-31 0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm

m3

 

 

 

 

30*1*0.30

m3

9.000

 

 

 

 

 

RAZEM

9.000

3

 

Odz.37 h

6 d.3

KNR 2-31 0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta

m2

 

 

 

 

8*1

m2

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

7 d.3

KNR 2-31 0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm

m3

 

 

 

 

8*1*0.40

m3

3.200

 

 

 

 

 

RAZEM

3.200

4

 

odz.66

8 d.4

KNR 2-31 1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu

m

 

 

 

 

66

m

66.000

 

 

 

 

 

RAZEM

66.000

5

 

Odz. 33

9 d.5

KNR 2-01 0307-03

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV)- analogia odprowadzenie wody z drogi ,usuniecie ziemi 20m3

m3

 

 

 

 

20

m3

20.000

 

 

 

 

 

RAZEM

20.000

10 d.5

KNR 2-31 0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm

m3

 

 

 

 

15*1*0.20

m3

3.000

 

 

 

 

 

RAZEM

3.000