Droga Praska

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

 

Roboty przygotowawczr

1 d.1

KNR 2-01 0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

m2

 

 

 

 

1795.50

m2

1795.500

 

 

 

 

 

RAZEM

1795.500

2 d.1

KNR 2-01 0206-05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

 

 

 

 

15

m3

15.000

 

 

 

 

 

RAZEM

15.000

3 d.1

KNR 2-31 1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp dna i skarp rowu z odrzuceniem na odklad

m

 

 

 

 

1045

m

1045.000

 

 

 

 

 

RAZEM

1045.000

4 d.1

KNR 2-01 0105-05

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 46-55 cm)

szt.

 

 

 

 

17

szt.

17.000

 

 

 

 

 

RAZEM

17.000

2

 

Przepusty

5 d.2

KNR 2-31 1404-02

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu

m

 

 

 

 

8

m

8.000

 

 

 

 

 

RAZEM

8.000

6 d.2

KNR 2-31 0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm - Analogia: uzupelnienie kolein i wyboi tłuczniem 4-32,5 mm z zwałowaniem

m3

 

 

 

 

10

m3

10.000

 

 

 

 

 

RAZEM

10.000