Remont drogi lesnej - Nulówka

OBMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

1

 

Remont drogi leśnej "Nulówka" Obw ochr.Czerwona Woda odz. 98

1 d.1

KNR 2-31 0102-01

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta (25 mb x 2 mb szer)*1/2 = 25 mb

m2

 

 

 

 

25

m2

25.000

 

 

 

 

 

RAZEM

25.000

2 d.1

KNR 2-31 0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad 10 cm 25 x 2 x(0,40 -0,30)= 17,50

m3

 

 

 

 

17.50

m3

17.500

 

 

 

 

 

RAZEM

17.500

3 d.1

KNR 2-31 1403-06

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu

m

 

 

 

 

100

m

100.000

 

 

 

 

 

RAZEM

100.000