Kudowa Zdrój, 2013.07.16.Dotyczy: DU 371 - 1 - 2013

Tablica Ogłoszeń

Strona internetowa www.pngs.com.plZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam że w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla szlaku powrotnego przy Błędnych Skałach, działka nr 109/116"

wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Jest to oferta wykonawcy: Usług Projektowe i Inwestycyjne Zbigniew Cisło

z siedzibą: 57-350 Kudowa Zdrój ul. Szkolna 16/2

W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów.

Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.

Pozostali wykonawcy otrzymali następującą punktację:

Oferta Wykonawcy : Usługi Projektowe i Inwestycyjne Piotr Kowalczyk

Z siedzibą: 57-220 Ziębice ul. Dębowa 5

w jedynym kryterium – cena – otrzymała 98 punktów.Kierownik Zamawiającego

Dyrektor Parku Narodowego Gór Stołowych

mgr inż. Janusz Korybo