Kudowa Zdrój 2012.02.17.

 

 

Zamawiający: Park Narodowy Gór Stołowych ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój.


zawiadamia o wynikach przetargu nieograniczonego o nazwie "Prace związane z wykonywaniem czynnej ochrony w ekosystemach leśnych PNGS."


W wyniku prowadzonego postępowania:
W części I O.O.Szczeliniec - postepowanie unieważniono z powodu art.93.1. 4) ustawy PZP - cena oferty wykonawcy przewyższa wysokość środków finansowych przeznaczonych przez zamawiającego na realizację tego zadania;


W części II O.O Czerwona Woda - wyłoniono wykonawcę - Zakład Usług Leśnych Dawid Chaciński Chwalisław 123 Złoty Stok uzyskał 100 pkt w jedynym kryterium - cena.
Oferta Pana Zbigniewa Bogdanika Usługi Prac Leśnych Batorów 22 Szczytna otrzymała 82,65 pkt w jedynym kryterium – cena.


W części III O.O. Bukowina - postepowanie unieważniono z powodu art.93.1. 4) ustawy PZP - cena oferty wykonawcy przewyższa wysokość środków finansowych przeznaczonych przez zamawiającego na realizację tego zadania;


 

specjalista ds zamówień publicznych
Piotr Dyda