DU 371-2/2011 

                                                                                               Kudowa Zdroj,dn.27.06.2011 r

 

                                                                              OGŁOSZENIE      
                  O UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN :         

„Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej w Parku Narodowego Gór Stołowych”

 

Park Narodowy Gór Stołowych zawiadamia ,że postępowanie o udzieleniu zamówienia pn.:” Budowa obiektów małej infrastruktury turystycznej w Parku Narodowym Gór Stołowych” zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy z 29.o1.2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U .z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z póżn. zm.) zostało unieważnione w dniu 27.06.2011 r, ze względu na to, że nie złożono żadnej oferty  niepodlegającej odrzuceniu.

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo