Kudowa Zdrój  27.03.2013.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na:
" Wykonanie adaptacji dokumentacji budowlanej wraz z wykonaniem mapy do celów projektowych oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego"

Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez :  Autorska Pracownia Architektoniczna R. Maciejewski ul. Mickiewicza 2 58-250 Pieszyce
Uzasadnienie wyboru: W jedynym kryterium – cena –oferta ww wykonawcy otrzymała 100 punktów. Oferta została wybrana ze względu na najniższą cenę.
Ponadto zamawiający przedstawia pozostałe oferty i przyznaną punktację.


L.p.

Nazwa firmy

Numer oferty

Ilość punktów

1.

Project & Design Oleg Fomiczow
ul. Piłkarska 4
96-321 Żabia Wola

1

65,97

2.

Pracownia architektoniczna A Kwadrat
ul. Łączańska 14c/8
46-100 Namysłów

2

Nie dotyczy

3.

Pro-Pomiar s.c. Grzegorz Woźniak Grzegorz Zawierucha
ul. Legionów 59
42-200 Częstochowa

3

Nie dotyczy

4.

Autorska Pracownia Architektoniczna R. Maciejewski
ul. Mickiewicza 2
58-250 Pieszyce

4

100

5.

OSA biuro projektowe sp. z o.o.
ul. Wspólna 23/3
61-479 Poznań

5

72,84

6.

Wielobranżowe Towarzystwo Projektowo-Produkcyjne „Marwit” sp z o.o.
ul. Częstochowska 16
44-100 Gliwice

6

53,34

7.

Usługi Budowlane i Projektowe inż. Sławomir Grzegorzewicz
ul. Główna 34/6
57-350 Kudowa Zdrój

7

57,74

8.

Spółka Inwestycyjno-Budowlana „Biodom” sp z o.o.
ul. Daszyńskiego 16
58-200 Dzierżoniów

8

Nie dotyczy

9.

Biuro Projektowo-Inżynierskie REDAN sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 69
70-382 Szczecin

9

81,53

                                                                                                                                                                                                                                                                  Kierownik Zamawiającego

 

 

DYREKTOR

Parku Narodowego Gór Stołowych.

mgr inż. Janusz Korybo