Kudowa Zdrój, dn. 13.08.2012 r.

Identyfikator: ZP/DZ.371.1.2012/2

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWA烤IENIU  II PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZADANIE PN.:

Badania populacji jod造 pospolitej w ramach programu restytucji gatunku na obszarze Parku Narodowego Gór Sto這wych

 


Park Narodowy Gór Sto這wych zawiadamia, 瞠 II post瘼owanie o udzielenie zamówienia pn.:Badania populacji jod造 pospolitej w ramach programu restytucji gatunku na obszarze Parku Narodowego Gór Sto這wych„ zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z pó幡. zm.) zosta這 uniewa積ione w dniu 13.08.2012. r., ze wzgl璠u na to, 瞠  nie z這穎no 瘸dnej oferty niepodlegaj帷ej odrzuceniu.

Dyrektor Parku Narodowego
Gór Sto這wych
mgr in. Janusz Korybo