Informacja z otwarcia ofert.
Zgodnie z artykułem 86 punkt 5 PZP.

Identyfikator: : ZP/1/ZO/U/2017  

Nazwa zadania: Wykonanie prac związanych z czynną ochroną ekosystemów leśnych w PNGS w 2017 roku na terenie Obwodu Ochronnego Szczeliniec, Czerwona Woda, Bukowina z opcją wykonywania takich samych prac w 2018 roku.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 16.01.2017. o godzinie 11.30.

1) Park Narodowy Gór Stołowych jako Zamawiający informuje, iż na realizację zadania o nazwie: Wykonanie prac związanych z czynną ochroną ekosystemów leśnych w PNGS w 2017 roku na terenie Obwodu Ochronnego Szczeliniec, Czerwona Woda, Bukowina z opcją wykonywania takich samych prac w 2018 roku” zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości brutto 1 287 552,50 PLN (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa  złotych 50 groszy) brutto

W tym:
Część I O.O Szczeliniec - 456 952,75 zł
Część II O.O. Czerwona Woda -  418 597,04 zł
Część III O.O. Bukowina - 412 002,71

2) W terminie złożono dwie oferty.
Dla Części nr I – brak ofert
Dla Części nr II – oferta nr 1 -  konsorcjum firm PPHU FARAM Rafał Borak ul. Batorów 20 57-330 Szczytna, Usługi Leśne Borak Krzysztof 57-330 Szczytna, ul. Batorów 20.
Dla Części III – oferta nr 1 – Firma Handlowo – Usługowa Bolesław Młot Łężyce 19 57-340 Duszniki Zdrój

3) Odczytano następujące dane ofertowe:
CZĘŚĆ I – Brak ofert
CZĘŚĆ II – O.O. Czerwona Woda


Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena
Kwota brutto PLN

Aspekty społeczne

Samodzielna realizacja kluczowych elementów

1

konsorcjum firm PPHU FARAM Rafał Borak ul. Batorów 20 57-330 Szczytna, Usługi Leśne Borak Krzysztof 57-330 Szczytna, ul. Batorów 20.

418403,88

Podjęto zobowiązanie

Podjęto zobowiązanie

CZĘŚĆ III – O. O. Bukowina


Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena
Kwota brutto PLN

Aspekty społeczne

Samodzielna realizacja kluczowych elementów

1

Firma Handlowo – Usługowa Bolesław Młot Łężyce 19
 57-340 Duszniki Zdrój

447433,17

Podjęto zobowiązanie

Podjęto zobowiązanie

Równocześnie przypominamy o konieczności złożenia w ciągu 3 dni oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej. (nie dotyczy jeżeli takie oświadczenie zostało dołączone do oferty) ;
 

Sekretarz Komisji Przetargowej
Piotr Dyda