Informacja z otwarcia ofert.
Zgodnie z artykułem 86 punkt 5 PZP.

 

Identyfikator:  ZP/DU/3/D/2016

Nazwa zadania: na Dostawa i montaż w terenie systemów urządzeń monitorujących ruch turystyczny w otwartych przestrzeniach – 35 sztuk.

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 23.08.2016. o godzinie 11.30.

1). Park Narodowy Gór Stołowych jako Zamawiający informuje, iż na realizację zadania o nazwie: „Dostawa i montaż w terenie systemów urządzeń monitorujących ruch turystyczny w otwartych przestrzeniach – 35 szt.”,  zamierza przeznaczyć środki finansowe w wysokości 707 000,00 PLN (siedemset siedem tysięcy złotych) brutto.

2). W terminie złożono jedną ofertę następującego wykonawcy
         - AMRECO Jacek Duda ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6/26  31-234 Kraków.

3). Odczytano następujące dane ofertowe:


Nr oferty

Nazwa oferenta

Cena
Kwota brutto

Termin realizacji

Gwarancja

Język aplikacji do odczytu

Język aplikacji do analiz

1

AMRECO
Jacek Duda,
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 6/26
31-234 Kraków

693720,00PLN

24.09.2016.

48 miesięcy

Polski

Polski

Termin płatności: 14 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Vat.

Sekretarz Komisji Przetargowej
Piotr Dyda