Dotyczy: ZP/5/ZOD/D/2016

Kudowa Zdrój  16.12.2016
                                                                                                        

  Strona www.pngs.com.pl
Tablica ogłoszeń


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Na: Dostawę paliw płynnych do służbowych środków transportu Parku Narodowego Gór Stołowych z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczania transakcji

1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza w części I oraz w  części II została wybrana oferta  złożona przez :

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – Marketingowe „ROYAL” Aleksander Rojek  ul. Fabryczna 12,  57-350 Kudowa Zdrój     

Poniżej wykaz ofert i punktacja przyznana w każdym kryterium.

Dla CZĘŚCI I

Nr oferty Nazwa oferenta PUNKTY Cena Brutto PUNKTY Upust dla PB95 PUNKTY Termin płatności faktury PUNKTY ŁĄCZNIE
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – Marketingowe „ROYAL” Aleksander Rojek  ul. Fabryczna 12,  57-350 Kudowa Zdrój 59,38 20 20 99,38
2 Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA” 35-322 Rzeszów ul. hr Wandy Tarnowskiej 4 60 12 20 92

Dla CZĘŚCI II

Nr oferty Nazwa oferenta PUNKTY Cena Brutto PUNKTY Upust dla ON PUNKTY Termin płatności faktury PUNKTY ŁĄCZNIE
1 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowo – Marketingowe „ROYAL” Aleksander Rojek  ul. Fabryczna 12,  57-350 Kudowa Zdrój 59,08 20 20 99,08
2 Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „CARPATIA” 35-322 Rzeszów ul. hr Wandy Tarnowskiej 4 60 15 20 95

 

2. Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów - NIE DOTYCZY

3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów, -

4. Informacja o unieważnieniu postępowania - NIE DOTYCZY

  Kierownik Zamawiającego

mgr inż. Janusz Korybo