Dotyczy: ZP/ZO/1/U/2015

            Kudowa Zdrój  15.04.2016

                                                                                                          Tablica ogłoszeń
www.pngs.com.pl  

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA
Obsługa punktów sprzedaży biletów wstępu na obiekty: Szczeliniec Wielki i Błędne Skały w 2016 roku

  1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawcy Ekoma Handel Usługi Marcin Sznajder  Karłów 6A57-350 Kudowa Zdrój

 Uzasadnienie wyboru: W kryterium cena plus termin płatności oferta ta osiągnęła maksymalną liczbę 100 punktów.
Zamawiający przedstawia ofertę i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa oferenta

Kwota brutto Ilość Punktów

Termin płatności faktury ilość punktów

Punkty razem

1

Ekoma Handel Usługi Marcin Sznajder  Karłów 6A
57-350 Kudowa Zdrój

 

90

 

10

 

   100

2

„Win Sport” Kinga Grygiel 
Zieleniec 67
57-340 Duszniki Zdrój

0

0

 0

                                                                     

 

Dyrektor PNGS

mgr inż. Janusz Korybo