Dotyczy: ZP/ZO/10/U/2015/2016

Kudowa Zdrój  21.01.2015
                                                                                                                      

tablica ogłoszeń,
 strona internetowa: pngs.com.pl 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Dotyczy: POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  NA
"Usługi leśne w PNGS w 2016 roku"


1. Zamawiający  Park Narodowy Gór Stołowych  Adres: ul. Słoneczna 31, 57-350 Kudowa Zdrój działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych zwany dalej ustawą zawiadamia że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez : "KONSORCJUM FIRM:  PPHU FARAM, Rafał Borak; Usługi Leśne, Borak Krzysztof; Usługi Prac Leśnych, Pośrednictwo w Sprzedaży Drewna Zbigniew Bogdanik; Firma Handlowo-Usługowa Bolesław Młot


Uzasadnienie wyboru: W kryterium cena plus wiedza i doświadczenie plus pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę na pełny etat – oferta ta osiągnęła maksymalną liczbę 100 punktów.
Zamawiający przedstawia ofertę i przyznaną punktację.


Nr oferty

Nazwa oferenta

Punkty w kryterium cena

Punkty w kryterium Wiedza

Punkty w kryterium Pracownicy

Łączna ilość Punktów

1

KONSORCJUM FIRM:  PPHU FARAM, Rafał Borak; Usługi Leśne, Borak Krzysztof; Usługi Prac Leśnych, Pośrednictwo w Sprzedaży Drewna Zbigniew Bogdanik Firma Handlowo-Usługowa Bolesław Młot
 

75

10

15

100


   Kierownik Zamawiającego

Dyrektor
Parku Narodowego Gór Stołowych
mgr inż. Janusz Korybo